Laatste nieuws

Kalbfleisch bekent schuld in Den Haag

Kalbfleisch bekent schuld in Den Haag

13 januari 2014

De ware psychopaat, geachte cursist, is reeds direct te herkennen door de megalomane verbetenheid waarmee hij bewezen feiten en omstandigheden ontkent en vooral aan de demonische omkering van waarheid tot leugen. Een mooi voorbeeld van dit laatste bij Pieter zien we (vanaf 1:00) in zijn nadruk op de onafhankelijkheid van de rechter terwijl nu juist is aangetoond dat hijzelf als rechter volstrekt corrupt was en de belangen diende van zijn vrienden.  Lees verder »

 

Dit tuig zoop en vrat op uw kosten!

Dit tuig zoop en vrat op uw kosten!

4 januari 2014

Het Haagse feestje dat minimal 200.000 euro moest kosten! Dit is de aftermath van een staaltje witteboorencriminaliteit dat onder leiding van de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen werd georganiseerd. Zelfs de gewezen Nma topman en de van meineed verdachte oud rechter Pieter Kalbfleisch mocht zijn vernietigde reputatie weer eens komen oppoetsen op kosten van de gemeenschap. Zijn vrouw Marleen Zuijderhoudt is met haar eigen bedrijf de fakturatie en PR koningin van Den Haag dus Lees verder »

 

Integriteit Kalbfleisch weer in het geding

Integriteit Kalbfleisch in het geding bij Slotervaart Ziekenhuis

9 december 2013

De integriteit van voormalig rechter Pieter Kalbfleisch is wederom in het geding. Hij adviseerde bestuurders en aandeelhouders van het Slotervaart Ziekenhuis bij een dubieuze aandelenemissie die centraal staat in een onderzoek naar wanbeleid. Een rol die hij tegenover FTM ontkent. Pieter Kalbfleisch heeft weer een integriteitskwestie boven zijn hoofd hangen. Dit keer betreft het zijn rol als adviseur van de Raad van Bestuur van het Slotervaart Ziekenhuis en aandeelhouders Lex en Pim Schram. Lees verder »

 

Kalbfleisch wil slaatje uit vrijspraak slaan

Kalbfleisch wil slaatje uit vrijspraak slaan

11 juli 2013

Oud rechter en oud Nma topman Pieter Kalbfleisch wil munt slaan uit zijn ‘gewonnen’ meineed zaak.  Zijn dochter hielp hem op de valreep aan een ontlastende verklaring na een jarenlange juridische procedure. Hij beklaagt zich over de negatieve publiciteit die hij heeft ondervonden van de vele media aandacht rond de rechtszaken die tegen hem waren aangespannen maar gebruikt nu zelf dagblad De Telegraaf om letterlijk breeduit in de krant te laten vermelden dat hij een slaatje gaat slaan uit de vrijspraak die hij aan zijn oud collega's en aan zijn dochter Fleur te danken heeft. Lees verder »

 

Vrijspraak Kalbfleisch en Westenberg definitief dankzij 'sprookje' van Fleur Kalbfleisch

Vrijspraak Kalbfleisch en Westenberg definitief dankzij 'sprookje' van Fleur Kalbfleisch

26 juni 2013

De vrijspraak van meineed in de geruchtmakende Chipshol-zaak tegen de twee oud-rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch is definitief. Het Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie tegen het vonnis van het gerechtshof in Arnhem van een kleine twee weken geleden. Dat heeft het OM woensdag bekendgemaakt. De uitspraak biedt volgens het OM onvoldoende juridische aanknopingspunten om beroep in cassatie in te stellen. Doordat het OM niet in cassatie gaat, is de vrijspraak van de twee onherroepelijk geworden. Lees verder »

 

Gevangenis- en werkstraf geëist tegen Westenberg & Kalbfleisch

Gevangenis- en werkstraf geëist tegen Westenberg & Kalbfleisch

31 mei 2013

Het Openbaar Ministerie heeft zojuist vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 240 uur werkstraf geëist tegen voormalig rechter Hans Westenberg (67). Twee maanden voorwaardelijk en eveneens 240 werkstraf is geëist tegen voormalig rechter Pieter Kalbfleisch (66). Dat meldt de website Advocatie. De twee oud-rechters staan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep terecht wegens meineed in de Chipsholzaak. November vorig jaar werden ze daarvan door de rechtbank Utrecht vrijgesproken. Rechter Jan Krol vond dat er te weinig bewijs was. De vrijspraak werd door het publiek met ongeloof ontvangen. Zelfs de advocaat van Kalbfleisch leek erdoor verrast en zei "zeer tevreden" te zijn met de uitspraak. Lees verder »

 

Hoger beroep Westenberg & Kalbfleisch: de vertroebeling van het geheugen

Hoger beroep Westenberg & Kalbfleisch: de vertroebeling van het geheugen

31 mei 2013

Hoe betrouwbaar zijn getuigenverklaringen in de vorm van bijna twintig jaar oude herinneringen nog? Zijn die helder genoeg om overtuigend bewijs te vormen in een unieke meineedzaak? Dergelijke herinneringen als belastende of óntlastende verklaringen waren donderdag het terugkerende motief in het hoger beroep tegen de van meineed verdachte oud-rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch, voor het Gerechtshof in Arnhem. Met de zitting eenmaal ten einde, loopt Kalbfleisch nog even naar Westenberg toe; we zien een wederzijds schouderklopje en een blik van goed vertrouwen. Lees verder »

 

Justitie: rechters logen uit angst

Justitie: rechters logen uit angst

31 mei 2013

De voormalige Haagse rechters Hans Westenberg (67) en Pieter Kalbfleisch (66) hebben onder ede gelogen over hun onderlinge vriendschappelijke betrekkingen. Ze hebben zich volgens Paul Frielink, advocaat-generaal bij het hof in Arnhem, schuldig gemaakt aan meineed. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gisteren 240 uur werkstraf tegen hen en vier respectievelijk twee maanden voorwaardelijke celstraf.De magistraten hebben volgens de aanklager de integriteit van de rechtspleging geschaad. „Rechters weten als geen ander hoe zwaar binnen de rechterlijke macht wordt getild aan het afleggen van meinedige verklaringen”, zei Frielink. Hij wees erop dat op meineed volgens rechterlijke richtlijnen twaalf weken cel staat, onvoorwaardelijk. Toch matigde hij zijn eis, omdat het maatschappelijk aanzien van beide verdachten door de publiciteit al stevig is geschaad. Lees verder »

 

Is Fleur Kalbfleisch wel zo betrouwbaar en stabiel?

Is Fleur Kalbfleisch wel zo betrouwbaar en stabiel?

31 mei 2013

Fleur Kalbfleisch die onder ede heeft verklaard dat haar vader niet heeft gelogen over de verdachte contacten met collega (oud) rechter Hans Westenberg is na het opheffen van haar webshop Ropabella aan de slag gegaan als teacher bij Essentrics aan de Herengracht in Amsterdam. Haar webshop werd in december 2009 opgericht maar ging al in september 2011 ter ziele. Wellicht heeft Fleur te maken met financiële problemen.  De dochter van Kalbfleisch die onder ede heeft verklaard dat haar moeder niet erg stabiel zou zijn beschikt zelf ook niet over een standvastige koers in haar leven. Als we de cv van de 41 jarige vrouw bekijken, blijkt ze haar draai nog niet helemaal gevonden te hebben. Lees verder »

 

Zaak-Kalbfleisch verscheurt intimi

Zaak-Kalbfleisch verscheurt intimi

31 mei 2013

Een familiedrama tekende zich gisteren af bij het gerechtshof in Arnhem, waar de ex-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg in hoger beroep terechtstaan voor het plegen van meineed. Het OM eiste gisteren dezelfde straffen als bij de rechtbank vorig jaar: de maximale werkstraf van 240 uur en respectievelijk twee en vier maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Beide oud-rechters zouden volgens het OM vaker bij elkaar over de vloer zijn geweest dan ze onder ede hebben verklaard. Bij de rechtbank in Utrecht werden beide magistraten vrijgesproken, ondanks een belastende verklaring van Ernie Becking, de ex-echtgenote van Kalbfleisch. Lees verder »

 

Kalbfleisch gebruikte dochter om onder straf uit te komen

Kalbfleisch gebruikte dochter om onder straf uit te komen

30 mei 2013

Vandaag diende voor het gerechtshof in Arnhem het hoger beroep in de meineed zaken tegen de oud rechters Kalbfleisch en Westenberg. Lees hier alles over deze zaak. Westenberg stond terecht voor het onder ede liegen over het feit dat hij advocaat Hugo Smit heeft benaderd en geïntimideerd in de Chipshol zaak en het liegen over de vriendschappelijke banden met collega Kalbfleisch. Hij zou wel degelijk vriendschappelijke banden hebben gehad met Pieter Kalbfleisch en zodoende vrienden van Kalbfleisch hebben bevoordeeld ten nadele van projectontwikkelaar Chipshol. Kalbfleisch stond eveneens terecht voor het liegen over deze cruciale vriendschap. De uitspraak volgt op 13 juni a.s.. Lees verder »

 

OM in beroep in zaak-Kalbfleisch

OM in beroep in zaak-Kalbfleisch

5 december 2012

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijspraak van meineed van de oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg. De twee werden in de zogeheten Chipsholzaak door de rechtbank in Utrecht wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van meineed. Het OM wil dat opnieuw wordt gekeken naar de verklaringen die de oud-rechters onder ede hebben afgelegd over hun onderlinge contacten. Volgens het OM hebben Kalbfleisch en Westenberg gelogen. Verder is een gesprek van Westenberg met een advocaat ook voldoende bewijsmateriaal om over te gaan tot een straf, zegt het OM. Uit het gesprek zou blijken dat Westenberg bevriend was met zijn collega Kalbfleisch. Lees verder »

 

Liegende rechters vrijgesproken

Liegende rechters vrijgesproken

23 november 2012

De twee Haagse oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg zijn vrijgesproken voor het liegen onder ede in de zogenoemde Chipsholzaak. Er was te weinig bewijs hiervoor, oordeelde de rechtbank in Utrecht vanmiddag. Wat betekent de uitspraak en zaak voor het aanzien van de rechtsstaat? Het OM Utrecht kan zich niet vinden in de onderbouwing van het vonnis ten aanzien van deze feiten en is van oordeel dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de zaak aan het Hof voor te leggen. Voor het derde feit had het OM al zelf vrijspraak gevraagd. Video»

 

Verhagen bekritiseert vertrekpremie Kalbfleisch

Verhagen bekritiseert vertrekpremie Kalbfleisch

16 maart 2012

De oud-voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), Pieter Kalbfleisch, die binnenkort terechtstaat wegens meineed in de zogeheten Chipsholzaak, heeft na zijn voortijdig vertrek vorig jaar een vertrekpremie van € 352.000 ontvangen. In het regeerakkoord is afgesproken dat vertrekregelingen voor functionarissen bij zelfstandige bestuursorganen niet hoger mogen zijn dan € 75.000. Die afspraak moet overigens nog in wetgeving worden vastgelegd. Minister Maxime verhagen van Economische Zaken noemt de hoogte van het bedrag ‘onredelijk en onwenselijk’ voor deze functie. Video»

 

Meerendeel Nederlanders wil corrupte rechters achter de tralies


Meerendeel Nederlanders wil corrupte rechters achter de tralies-Chipshol-zaak moet keerpunt zijn

11 februari 2012

De Chipsholzaak moet een aanzet zijn tot een grondige aanpak rechterlijke corruptie. Het is meer dan opmerkelijk dat de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Erik van den Emster, zich publiekelijk uitlaat over de lopende strafzaken tegen de voormalige rechters Kalbfleisch en Westenberg die meineed zouden hebben gepleegd. Van den Emster doet dat op zichzelf in voorzichtige bewoordingen, maar maakt toch enkele forse uitglijders die hem, en hem niet alleen, duur kunnen komen te staan. Wederom een rechter die de impact van beeldvorming en media niet goed inschat. Een peiling door Peil.nl van Maurice de Hond geeft aan dat menigeen overtuigd is van de ernst van de zaak en dat de oud rechters Kalbfleisch en Westenberg voor lange tijd achter de tralies zouden moeten verdwijnen. Lees verder»

 

Bestuurskeuze bij NMa pakte twee keer ongelukkig uit

Bestuurskeuze bij NMa pakte twee keer ongelukkig uit

7 februari 2012

Twee bestuurders bij de NMa die beiden hun baan moesten opzeggen wegens onethisch gedrag. De kartelwaakhond heeft weinig geluk bij het kiezen van zijn boegbeelden. Over hun functioneren als bestuurder bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit is de buitenwacht het eens. Zowel Pieter Kalbfleisch als Anne Willem Kist was een mannetjesputter. Beiden hebben de organisatie op de kaart gezet en uitgebouwd. Anne Willem Kist beet in 1997 het spits af. Met een aantal spraakmakende onderzoeken wist Kist binnen enkele jaren het Nederlandse bedrijfsleven ervan te doordringen dat het afgelopen was met het Nederlandse ‘kartelparadijs’. Lees verder»

 

Een bitterzoete overwinning

Een bitterzoete overwinning

5 februari 2012

Wraak is een gerecht dat het beste koud wordt geserveerd. Jan Poot (87) bevond zich gisteren niet eens in zijn Zwitserse woonplaats Crans, toen hij vernam dat Justitie de oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg vervolgt wegens meineed. Maar ook in de Haarlemmermeer, waar de zaak een dikke twintig jaar geleden begon, werd nog altijd een temperatuur van - 7,2° gemeten. De gevoelstemperatuur bij de man die gerust de schrik van de vaderlandse magistratuur mag worden genoemd, moet echter tropische waarden hebben bereikt. Westenberg, de ‘liegende rechter’, werd in 2009 al smadelijk met vervroegd pensioen gestuurd. Lees, kijk en luister»

 

Roel Kerckhoffs (advocaat Kalbfleisch) overvallen

Roel Kerckhoffs (advocaat Kalbfleisch) overvallen

3 februari 2012

De advocaat van Pieter kalbfleisch zegt voor RTLZ dat hij overvallen is door de vervolging van zijn cliënt. Onduidelijk is of Kerckhoffs reeds advocaat van Kalbfleisch was of dat hij dat nu is geworden door de aankondiging van het OM dat de oud rechter en voorzitter van NMa strafrechtelijk vervolgd gaat worden wegens meineed en belangenverstrengeling in de Chipshol-affaire. Video»

 

 

Peter Poot (Chipshol) over vervolging rechters

Peter Poot (Chipshol) over vervolging rechters

3 februari 2012

Het Openbaar Ministerie gaat voormalig rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch vervolgen voor het plegen van meineed in de Chipsholzaak. Deze zaak draait rond de verkoop van land rondom Schiphol. Vanavond in de uitzending reageert directeur Peter Poot. Kalbfleisch wordt door het OM verdacht van twee gevallen van meineed, Westenberg van drie. Een beslissing om voormalig rechters te vervolgen is in Nederland ongebruikelijk. Video»

 

Rechters Westenberg en Kalbfleisch vervolgd om meineed

3 februari 2012

Twee voormalige rechters uit Den Haag worden vervolgd wegens meineed. Justitie verdenkt Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch van een dubieuze rol in de zogeheten Chipsholzaak, de verkoop van grond rondom luchthaven Schiphol. Voor zover bekend zijn in Nederland niet eerder rechters vervolgd wegens meineed. Procureur-generaal Herman Bolhaar, de baas van het Openbaar Ministerie, heeft minister Opstelten (Justitie, VVD) gisteren persoonlijk geïnformeerd over de uitzonderlijke beslissing. Lees verder»

 

Moszkowicz in meineedzaak Chipshol tegen oud-rechter Hans Westenberg

Moszkowicz in meineedzaak Chipshol tegen oud-rechter Hans Westenberg

21 december 2011

Gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft advocaat Bram Moszkowicz in de arm genomen in de meineedzaak tegen oud-rechter Hans Westenberg. Moszkowicz moet ervoor zorgen dat het Openbaar Ministerie (OM) snel een besluit neemt of Westenberg strafrechtelijk wordt vervolgd, zo heeft Chipshol vandaag bekendgemaakt. Lees en luister »

 

Landsadvocaat declareert miljoenen in doofpotaffaires

Landsadvocaat declareert miljoenen in doofpotaffaires

1 november 2011

De overheid procedeert mensen en bedrijven soms helemaal kapot. Landsavocaat mr G.J.H. Houtzagers van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn declareert miljoenen euro's om de Nederlandse Staat te verdedigen in de vele doofpotaffaires Video »

 

Foute rechters nauwelijks aangepakt

Foute rechters nauwelijks aangepakt

3 oktober 2011

Rechters die zich misdragen, komen daar vaak makkelijk mee weg. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws, die voor het eerst alle ernstige misstappen van rechters openbaar maakt. De nu gepubliceerde incidenten vormen waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, blijkt uit het RTL-onderzoek. De gerechtsbesturen geven in een brief tegenover RTL Nieuws toe dat zij te weinig maatregelen hebben om disfunctionerende rechters aan te pakken. "Het gat tussen de bestaande maatregelen voor rechters – een schriftelijke waarschuwing en ontslag – is te groot. Er is behoefte aan tussenliggende maatregelen." Video »

 

Peter Poot (Chipshol) over verhoor Demmink

Peter Poot (Chipshol) over verhoor Demmink

29 september 2011

Peter Poot legt uit waarom hij niet begrijpt dat als er beschuldigingen worden geuit aan het adres van de rechterlijke macht en aan het adres van topambtenaar Joris Demmink, dat er dan niet wordt gereageerd door Justitie.Video»

 

Ombudsman kritisch over rol Kalbfleisch, Westenberg en Demmink Ombudsman kritisch over rol Kalbfleisch, Westenberg en Demmink

27 september 2011

Het aanzien dat rechters in Nederland hebben zou tanende zijn. Rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch worden verdacht van meineed en ook tegen topman van het ministerie Joris Demmink loopt een strafonderzoek. Volgens Brenninkmeijer dreigt de autoriteit van de rechtspraak in een vrije val de te belanden. Video-Audio »

 

Meineed-aangifte Chipshol tegen 4 rechters, President Rechtbank Den Haag aangeklaagdMeineed-aangifte Chipshol tegen 4 rechters, President Rechtbank Den Haag aangeklaagd

22 september 2011

Gebiedsontwikkelaar Chipshol doet vandaag aangifte wegens meineed van vier rechters, waaronder de President van de Haagse Rechtbank mr. F.C. Bakker. Chipshol verdenkt hen ervan tijdens getuigenverhoren onder ede valse verklaringen te hebben afgelegd. Die verhoren gingen over de vervanging eind 2006 van drie Haarlemse rechters in een schadeprocedure van Chipshol tegen Schiphol. Lees verder »

 

Voorzetting voorlopig getuigenverhoor ChipsholVoorzetting voorlopig getuigenverhoor Chipshol

25 augustus 2011

Het gerechtshof heeft het verzoek van Chipshol, nog meer getuigen te mogen horen, toegewezen. Het hof
(formeel: raadsheercommissaris) hoort op 26, 27 en 28 september nog zeven getuigen in de zaak Chipshol. Op maandag 26 september hoort het hof drie getuigen vanaf 09.30 uur. Op dinsdag 27 september starten twee verhoren vanaf 11.30 uur. Op woensdag 28 september staan ook twee verhoren gepland. Om 9.30 uur wordt gestart met het verhoor van mr. Demmink. Lees verder »

 

Poot moet kapot, desnoods via de FIODPoot moet kapot, desnoods via de FIOD

23 augustus 2011

Hoofd Juridische Zaken mr. G.A.C.M. Ballegooij van het Ministerie van Financiën, tevens rechter- plaatsvervanger Den Haag wil mijn e-mails over misstanden bij Justitie niet langer ontvangen. De FIOD, onderdeel van datzelfde ministerie, blijkt daarentegen wel graag te willen spreken met een al in 1998 veroordeelde oplichter tegen wie de raadsman van Poot c.s.Victor Koppe Lees verder »

 

In de frontlinie tegen een corrupte rechtstaatIn de frontlinie tegen een corrupte rechtstaat

11 augustus 2011

In dit artikel zal ik verslag doen van mijn strijd tegen de Nederlandse rechtstaat. Deze strijd begon in 2004 toen bij mij een curieuze enveloppe op de deurmat plofte. Op de enveloppe stond Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Het was zo’n brief waarvan je al bij voorbaat weet: this is trouble. Big trouble. Dat bleek nog zwak uitgedrukt. De brief vormde het startschot voor de ‘affaire-Westenberg’ die dit jaar is uitgemond in de ‘affaire-Kalbfleisch’; Lees verder »

 

Bijbanenregister rechters deugt nietBijbanenregister rechters deugt niet

8 augustus 2011

Systeem is onvolledig, onbetrouwbaar, schimmig en wordt bovendien door gerechten slecht bijgehouden. Het register deugt niet. Om te beginnen staan niet alle bijbanen vermeld. De afgelopen maanden vond deze krant tientallen nevenfuncties van rechters en plaatsvervangers die in het register niet waren terug te vinden. Lees verder »

 

Topman Justitie Demmink wordt gehoord Topman Justitie Demmink wordt gehoord

4 augustus 2011

De hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie, secretaris-generaal Joris Demmink, moet verschijnen bij de getuigenverhoren in de zogenoemde Chipsholzaak. Het verhoor zal naar verwachting eind september plaatsvinden. De ondervragingen gaan over de vervanging van drie rechters bij de rechtbank in Haarlem in een procedure van projectontwikkelaar Chipshol tegen Schiphol. Lees verder »

 

Is Kalbfleisch betrokken bij de zaak Lucia de B?Is Kalbfleisch betrokken bij de zaak Lucia de B. ?

21 juli 2011

In de Chipshol-zaak blijkt sprake van ernstige manipulaties en corruptie binnen de Haagse rechtbank. Centrale figuur in deze is de thans wegens meineed en corruptie door het OM onderzochte P. Kalbfleisch. Het proces tegen Lucia is eveneens compleet gemanipuleerd zoals u weet. De vraag is thans of de heer Kalbfleisch daarbij een rol speelde, mede gezien het feit dat zijn vrouw M. Zuijderhoudt is verbonden aan het JKZ. In dit kader heb ik voor u de volgende vragen: Lees verder »

 

Weer aanklacht meineed tegen 3 rechters Weer aanklacht meineed tegen 3 rechters

20 juli 2011

Binnenkort zal Chipshol nog 3 rechters voor meineed aanklagen, waaronder de vroegere president van de Haarlemse, thans Haagse rechtbank. Uit de getuigenverhoren van de Haarlemse rechters op 29 en 30 juni is nl. gebleken dat deze rechters zich eveneens aan meineed bezondigd hebben. Lees verder »

 

Geïnstitutionaliseerde corruptieGeïnstitutionaliseerde corruptie

11 juli 2011

Sinds 1995 onderzoekt Transparency International (TI) jaarlijks de corruptie in de wereld. Maar er valt veel af te dingen op de TI-ranglijsten, de Corruption Perceptions Index (CPI), zo probeert oud-staatssecretaris Michel van Hulten in Corruptie, handel in macht en invloed (verschenen bij Sdu in Den Haag) duidelijk te maken. De ranglijst is immers op percepties gebaseerd, en niet op feiten. Naast ‘Lockheed’ noemt Van Hulten enkele ‘kleinere’ affaires, zoals de Chipsholzaak, om duidelijk te maken ‘hoe diep corrupt gedrag in onze maatschappij verankerd is’. Lees verder »

 

De Keijzer: geen link tussen vertrek en ChipsholDe Keijzer: geen link tussen vertrek en Chipshol

11 juli 2011

Volgens Jaap de Keijzer is er geen enkel verband tussen zijn vertrek als bestuurslid bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Chipsholzaak. De Keijzer wil niet zeggen waarom hij de NMa verlaat. Desgevraagd wil hij wel kwijt dat het in ieder geval niets te maken heeft met de Chipsholzaak. De projectontwikkelaar wil echter precies weten of De Keijzer nu wel of niet betrokken is geweest bij de Schipholzaak toen hij nog bij De Brauw werkte. ‘De NMa is altijd heel erg passief geweest als het gaat om onderzoeken naar de machtspositie van Schiphol in vastgoed. Lees verder »

 

Ook bestuurslid Jaap de Keijzer weg bij Nma NMa-bestuurslid weg na Chipshol-klacht

7 juli 2011

NMa-bestuurslid Jaap de Keijzer heeft om ‘persoonlijke overwegingen’ per 1 september ontslag aangevraagd. Eerder stuurde de NMa zijn voorzitter Pieter Kalbfleisch met verlof nadat uit een getuigenverklaring was gebleken dat hij als rechter samen had gespannen met oud-rechter Hans Westenberg om de rechtszaak van Chipshol destijds te beïnvloeden. Tegen Westenberg loopt een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar ambtelijke corruptie en meineed, tegen Kalbfleisch naar meineed. Lees verder »

 

Kamervragen niet naar tevredenheid beantwoordKamervragen over Kalbfleisch en Westenberg niet naar tevredenheid beantwoord door Opstelten

5 juli 2011

U heeft gelijk dat de Kamervragen niet naar tevredenheid zijn beantwoord. U verwijt de SP nu niets te doen. Maar het lastige is natuurlijk dat de SP één van de partijen in het parlement is.

met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
medewerker SP-Tweede Kamerfractie Lees verder »

 

Frits BakkerRechters op curieuze wijze ontheven in Chipsholzaak

1 juli 2011

Drie betrokken rechters in de slepende Chipsholzaak hebben deze week tegenstrijdige verklaringen afgelegd over hun overplaatsing in 2006. Hiermee komen er steeds meer aanwijzingen dat de functiewisselingen op curieuze wijze tot stand kwamen. De Chipshol-affaire heeft inmiddels de twee voormalige rechters, Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch, in problemen gebracht. Tegen hen loopt een onderzoek wegens meineed. Lees verder »

 

`Kalbfleisch wijkt uit naar Zwitserland´"Kalbfleisch wijkt uit naar Zwitserland"

1 juli 2011

De van meineed en corruptie verdachte ex-mafia-rechter en ex-NMa-voorzitter P. Kalbfleisch zou ons land al geruime tijd geleden hebben verlaten en zich thans in Zwitserland bevinden waar hij een chalet zou bezitten.
Dat zeggen kringen rond Corine Kalbfleisch, de zus van Pieter. Lees verder »

 

Kreten van ongeloof en verbijstering: weer rechter in verlegenheidKreten van ongeloof en verbijstering: weer rechter in verlegenheid

1 juli 2011

Er was opwinding in de rechtszaal en uit het Chipshol-kamp klonk een kreet van ongeloof en verbijstering.

Opnieuw bracht het uitdijende corruptieschandaal rond dure grond bij Schiphol een rechter ernstig in verlegenheid. Lees verder »

 

Rechter moet zelf ook de wet nalevenRechter moet zelf ook de wet naleven

30 juni 2011

In 2000 vond ook de heer Kalbfleisch van de NMa als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak dezelfde resultaten van eenzelfde onderzoek van het ministerie van Justitie ‘hooguit teleurstellend’.
Hij liet ook nog weten dat hij zich nuttiger onderzoek kon voorstellen, omdat hij ‘nog nooit een rechter had meegemaakt die niet eerlijk was’. Pikant omdat Kalbfleisch toen juist volop betrokken was bij de Chipsholzaak en nu op beschuldiging van meineed thuiszit. Juist de Chipsholzaak staat model voor beïnvloeding, partijdige rechtspraak en belangenverstrengeling.. Lees verder »

 

Scherpschutter vertrekt door de achterdeurScherpschutter vertrekt stil door de achterdeur

30 juni 2011

Juist de vriendschap met de broers Jan Jonathan en wijlen Harry van Andel is Kalbfleisch uiteindelijk fataal geworden. En de vasthoudendheid van vader (Jan) en zoon (Peter) Poot van projectontwikkelaar Chipshol.
De bestuurder is al dik twee maanden niet meer op zijn werk verschenen. Half april werd hij door zijn werkgever met verlof gestuurd, nadat het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek naar hem was begonnen wegens meineed. Met zijn pensioen in zicht leek het de NMa beter dat hij zich op zijn verdediging kon voorbereiden. Lees verder »

 

Rechter denkt aan het 'onbestaanbare' Rechter denkt aan het 'onbestaanbare'

30 juni 2011

In een kleine bedompte zaal van het gerechtshof in Amsterdam zegt rechter Nol Monster: "Als de Luchtverkeersleiding Nederland opzettelijk foute rapporten zou maken om burgers een oor aan te naaien, zou ik dat onbestaanbaar vinden."
Ook oud-rechter Pieter Kalbfleisch, tot voor kort de hoogste baas van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ging (voorlopig) kopje onder. Hangende een onderzoek naar meineed door hem, is hij voor onbepaalde tijd met verlof. Lees verder »

 

Haarlemse rechters gehoord over chipshol Haarlemse rechters gehoord over chipshol

29 juni 2011

Affaire rond familie Poot breidt zich steeds verder uit.
Vlak voordat de rechters een beslissing zouden nemen over de hoogte van een schadeclaim die de luchthaven Schiphol moest betalen aan Chipshol werden ze vervangen. Het gevolg? Drie nieuwe rechters en een schadevergoeding die veel lager uitviel dat Chipshol had verwacht. Lees verder »

 

Onderzoek: Schrijnende corruptie bij overheid Onderzoek: Schrijnende corruptie bij overheid

26 juni 2011

Onderzoek RTL Nieuws: Schrijnende corruptie bij overheid. Ook NMa onderzocht. CDA stelt kamervragen.


Ambtenaren komen vaak te makkelijk weg na zware integriteitschendingen, zoals fraude, diefstal en corruptie. De overheid doet bijna geen aangifte tegen de eigen ambtenaren, dit blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. Lees verder »


 

Fonteijn volgt Kalbfleisch op bij NMa Fonteijn volgt Kalbfleisch op bij NMa

24 juni 2011

De nieuwe voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wordt Chris Fonteijn.


Fonteijn neemt het stokje over van Pieter Kalbfleisch. Kalbfleisch zou per 1 juli aftreden, maar is in maart vervroegd gestopt wegens een gerechtelijk onderzoek naar hem in de Chipsholzaak. Lees verder »


 

Rechters gehoord over wissel Chipshol-zaakRechters gehoord over wissel Chipshol-zaak

24 juni 2011

Vier rechters worden komende week woensdag en donderdag als getuige gehoord over de vervanging van drie Haarlemse rechters in een procedure van projectontwikkelaar Chipshol tegen Schiphol.

Westenberg is inmiddels met vervroegd pensioen. Een andere voormalige rechter, NMa-topman Pieter Kalbfleisch, ging in april naar aanleiding van de zaak voor onbepaalde tijd met verlof. Lees verder »


 

Vage antwoorden opstelten op kamervragen Vage antwoorden Opstelten op kamervragen

23 juni 2011

Antwoorden op kamervragen:'Ik wacht de uitkomsten van de onderzoeken af, en speculeer nu niet over een eventueel vervolg. Als daartoe aanleiding bestaat, zal nader onderzoek plaatsvinden'

'Uit tal van onderzoeken blijkt dat het maatschappelijk vertrouwen in de
rechtspraak in Nederland groot is'.
Westenberg moet kosten rechtsbijstand terugbetalen Lees verder »


 

Kalbfleisch "geen besmette zaken" Kalbfleisch "geen besmette zaken"

12 juni 2011

Pieter Kalbfleisch: “Wetenschappelijk onderzoek: helemaal geen problemen nevenfuncties, problemen nevenfuncties komen niet voor "


Reeds in 2002 werd getwijfeld aan integriteit rechterlijke macht...
Verbijsterende video »


 

Kamervragen over Kalbfleisch niet beantwoordKamervragen over Kalbfleisch niet beantwoord

09 juni 2011

Uitstel beantwoording vragen Gesthuizen over lopende onderzoeken naar mogelijke misdragingen van oud-rechters en het aanzien van de rechterlijke macht

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden...Lees verder »


 

Chipshol en de stank van corruptie Chipshol en de stank van corruptie

31 mei 2011

Pieter Kalbfleisch die was opgeklommen tot baas van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en innige banden onderhield met Van Andel liet ondertussen niet na om Westenberg voor advies in te schakelen. Uiteraard niet direct, maar indirect via het bedrijfje van de echtgenote van Westenberg. Voor wat hoort wat, niet waar? De Haagse rechtbank wringt zich ondertussen in allerlei bochten om de schade te beperken, maar slaagt daar niet in...
Lees verder »

info

 


Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »