DE VAL van Pieter Kalbfleisch - De VAL van De Telegraaf

De Telegraaf 23 april 2011


Teruggetreden NMa-topman speelbal in bizar proces

DE VAL van Pieter Kalbfleisch

Uit veiligheids en privacy overwegingen is de naam van de getuige-tipgever fictief (XXX) weergegeven.

Pieter Kalbfleisch trad vorige week tijdelijk terug als directeur van kartelwaakhond NMa. Na een beschuldiging van meineed lijkt zijn carrière kapot. FOTO: SERGE LIGTENBERG

PIETER KALBFLEISCH, de vorige week tijdelijk teruggetreden directeur van kartelwaakhond NMa, is al veroordeeld zonder dat er een
proces aan te pas isgekomen. Maar heeft de zich in glamourkringen buitengewoon soepel bewegende Kalbfleisch zich ook daadwerkelijk
schuldig gemaakt aan meineed en belangenverstrengeling? Heeft de ex-rechter ervoor gezorgd dat de broer van zijn vriend werd bevoordeeld bij een vonnis, eind vorige eeuw? De tegenstanders van Kalbfleisch verschijnen juichend op de televisie om te vertellen over schandelijke corruptie
bij de rechterlijke macht in Den Haag. „Maar er is nog niks bewezen”, zegt een woordvoerder van Kalbfleisch. „Het enige is dat de rijksrecherche
een onderzoek naarmeineed instelt.”

Vader Jan en zoon Peter Poot rekenden in de Chipshol zaak op minstens100 miljoen euro schadevergoeding. FOTO: DIJKSTRA BV
door HARRY VAN GELDER

AMSTERDAM, zaterdag

Het lot van Pieter Kalbfleisch hangt af van de getuigenis van de 64-jarige griffier XXX. De vrouw vindt haar ex-minnaar corrupt. Maar na lezing van de stukken blijkt dat daarop wel wat valt af te dingen. XXX had eind jaren tachtig van de vorige eeuw een relatie met Kalbfleisch, die toen net gescheiden was. Volgens haar heeft de gevallen topman toentertijd in een geschil over een grondtransactie bij Schiphol (beter bekende als de Chipsholzaak) contact gezocht met rechter Hans Westenberg, die hij kende.

De bedoeling was, volgens de griffier, om de rechtszaak onrechtmatig te beïnvloeden ten gunste van ondernemer Harry van Andel, de broer van een goede studievriend van Kalbfleisch. Westenberg kreeg de rechtszaak toegewezen en vonniste voordelig voor Van Andel. Het oordeel ging ten koste van Jan Poot, de andere partij in de transactie. Hij voelde zich voor honderden miljoenen euro’s benadeeld. Het was het begin van een inmiddels twintig jaar durende juridische strijd vol moddergooien en reputatieschades.

Tegenstanders

De tegenstanders van Kalbfleisch laten zich meteen goed kennen. Als ze vernemen dat De Telegraaf met een verhaal over de zaak bezig is en vragen stelt over de verklaring van kroongetuige XXX tegen haar ex-geliefde Kalbfleisch, belt een medestander van Poot op, genaamd Micha Kat. Briesend klinkt het door de telefoon: „Je werkt voor een corrupte organisatie. Hoe durven jullie een moedige vrouw die corruptie bij de rechterlijke macht aan de kaak stelt, onderuit te halen.” Kat voegt er dreigend aan toe: „We weten je te vinden!” Er staat op dat moment nog geen letter op papier…

Het moet eind jaren tachtig zijn geweest toen Pieter Kalbfleisch volgens XXX opgewonden haar kamer op de rechtbank binnenliep. De toenmalige rechter had net een telefoontje van zijn vriend Van Andel gekregen, „die grote ruzie had”. Hij vroeg, volgens de getuige, waar rechter Hans Westenberg was, die hij niet kon vinden. Als de vrouw een paar dagen later Kalbfleisch weer ontmoet, is ze nieuwsgierig: „Heb jij Westenberg nog gesproken?” Kalbfleisch antwoordde dat hij Westenberg had gevraagd de rechtszaak op zich te nemen als er een zaak van zou komen, verklaart de griffier aan de rechter-commissaris. „Hij wilde de zaak met Van Andel oplossen.”

Waar het gesprek tussen de toenmalige rechters plaatsvond, kon ze niet vertellen. Want ze was er geen getuige van geweest. Ook had ze nog nooit gehoord van de naam Poot of Chipshol. Wel wist de beambte haarfijn te vertellen, wat haar tegenstond. „Kalbfleisch heeft Westenberg verteld over de belangen die speelden bij Van Andel en vroeg deze de rechtszaak te doen. Daaruit begrijp ik dat beinvloeding de bedoeling was”, zegt de ex-geliefde van Kalbfleisch. Het is de uitspraak waar de zaak tegen de NMatopman om draait.

Opmerkelijk is dat getuige XXX in een brief van afgelopen december aan haar voormalige geliefde schrijft, dat ze helemaal niet gelooft dat de rechtsgang negatief is beïnvloed. „Ik ga ervan uit dat rechter Hans Westenberg naar eer en geweten heeft gehandeld en niet jouw partij heeft laten winnen”, schrijft ze Kalbfleisch. Geen beïnvloeding dus.

De woordvoerder van Poot wordt kwaad als hij hiermee wordt geconfronteerd. Volgens hem heeft XXX een paar weken geleden in de rechtszaal het allemaal duidelijk uitgelegd. Alles in de brief aan Kalbfleisch is waar, behalve de opmerking over de integriteit van Westenberg. Die had de griffier er namelijk ingezet om Kalbfleisch te misleiden. Ze wilde namelijk niet dat de NMa-directeur wist dat zij in 2007 een anonieme brief over de zaak aan een journalist van Nieuwe Revu had verstuurd, waarin stond dat Westenberg en Kalbfleisch met elkaar over Chipshol hadden gesproken.

Anonieme brief

De anonieme brief die veel stof doet opwaaien, verschijnt meer dan tien jaar na het voorval in de rechtbankkamer van XXX. De late reactie was wel te verklaren, zei de griffier. Want ze raakte boos en verontwaardigd, toen ze in 2007 in Nieuwe Revu las dat rechter Hans Westerberg zei dat hij niet partijdig was geweest. Ineens begreep ze de vroegere opwinding van Kalbfleisch. Haar geweten begon te knagen, waardoor ze anoniem in de pen klom.

Een moment van morele verontwaardiging deed zich drie jaar later weer voor. Toen de vrouw vernam dat glamourkoning Kalbfleisch de inhoud van de brief als „kletskoek” bestempelde. Boos en gekwetst stapte ze in vertrouwen naar mr. Hans Hofhuis, oudpresident van de Haagse rechtbank. XXX wilde graag haar geheim met Hofhuis delen, maar wenste niet als aangever bekend te worden. De oud-rechtbankpresident stak daar echter een stokje voor door al snel in het gesprek te vragen of XXX de anonieme brief had geschreven. Toen de griffier daar bevestigend op antwoordde, kon Hofhuis niet anders doen dan „het geheim’’ te delen met zijn baas, waardoor de anonimiteit van XXX niet meer kon worden gegarandeerd.

De griffier neemt het Hofhuis kwalijk dat hij de vraag heeft gesteld. In een brief aan hem schrijft ze dat ze geen zin heeft „in beerputten, verhoren, gegooi met modder’’. Ze schrijft er „doodziek van te zijn, huilbuien, spanningen en hoofdpijnen te hebben”. De vertrouwelijke gang naar de oud-rechtbankpresident vindt XXX achteraf het „slechtste advies dat ik mijzelf ooit heb gegeven”. Het spijt de biechtvader. Maar als oud-president en rechter stond hem niet anders te doen dan zijn meerderen in te lichten.

Het is niet de laatste keer dat we Hofhuis tegenkomen. De Haagse rechter speelt ook een cruciale rol in een andere uitspraak van XXX. De vrouw getuigde dat ze al maanden bang is dat haar iets zal overkomen. „Ik woon in dezelfde stad als de heren. Hofhuis heeft gezegd dat als ik onder de tram geduwd zou worden, hij zou weten uit welke hoek het kwam.”

Het kamp-Kalbfleisch is ervan overtuigd dat dit niet zo is gezegd. Advocaat R. Duk van het gerenommeerde kantoor De Brauw Blackstone Westbroek wil dat de Raad voor de Rechtspraak ingrijpt, omdat deze opmerking groot is opgepakt in de media en Kalbfleisch „bijzonder heeft geschaad”. Raadsman Duk wil dat duidelijk wordt dat Hofhuis dit niet zo heeft gezegd. En „dat de getuige dus met haar verklaring mr. Westenberg en mijn cliënt ten onrechte in een wel uiterst kwaad daglicht heeft gesteld”. De Raad voor de Rechtspraak wil er echter zijn vingers niet aan branden en verwijst naar Hofhuis. Die is tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar.

Aan de grond

Volgens de woordvoerder van de familie Poot is het een schande dat de getuige, „een erg moedige vrouw”, helemaal aan de grond zit. „De rechter krijgt een vergoeding voor zijn advocaatkosten en zij moet haar rekening zelf betalen. Het kamp-Poot weet zeker dat de vrouwelijke griffier corruptie in de rechterlijke macht aan de kaak stelt. Projectontwikkelaar Poot doet daarom aangifte tegen Kalbfleisch en beschuldigt hem van meineed, belangenverstrengeling en corruptie. Ook wil Poot dat alle vonnissen van Kalbfleisch en Westenberg onder de loep worden genomen.

De aangifte van Poot gaat verder dan het onderzoek van de rijksrecherche. „In de zaakKalbfleisch wordt alleen een verdenking van meineed onderzocht”, zegt een woordvoerster van het Parket Utrecht. Het onderzoek tegen Westenberg dat al vanaf oktober 2009 loopt, is breder van opzet. „Bij hem wordt meineed, belangenverstrengeling en valsheid in geschrifte onderzocht.” Volgens de woordvoerster wordt hard aan het onderzoek gewerkt, maar ze heeft geen idee wanneer ze zijn afgerond.

De getuigenis van griffier XXX staat lijnrecht tegenover die van haar ex-geliefde Kalbfleisch en haar bewonderaar Westenberg. (Met Westenberg had ik zakelijk contact en een beetje privé, aldus XXX). Beide voormalige rechters ontkennen onder ede dat ze inhoudelijk met elkaar hebben gesproken over de Chipsholzaak. Ook zeggen ze geen zaken met de inmiddels overleden Harry van Andel te hebben gedaan. „Je diskwalificeert wel erg gemakkelijk twee in onafhankelijkheid afgelegde verklaringen. Ik laat dan maar dat Hans (Westenberg), wiens integriteit je in je brief zelf bevestigt, zich altijd in alle omstandigheden als een uiterst onafhankelijke rechter heeft laten kennen”, schrijft Kalbfleisch aan XXX.

De gevallen Nma-topman beklaagt zich bij zijn voormalige minnares dat ze niet eerst contact met hem heeft gezocht, omdat alles dan duidelijk was geworden. Hij legt haar uit dat hij de rechtszaak over Chipshol niet kon weigeren uit belangenverstrengeling, zoals XXX stelde, maar omdat hij op een andere afdeling werkzaam was. „De Chipholszaak viel in de sector civiel. Bij aanvang van de zaak werkte ik in de sector familie en jeugd.”

De familie Poot gelooft niks van de verklaringen van de societyfiguur Kalbfleisch. Vader Jan en inmiddels ook zoon Peter Poot zijn complotdenkers pur sang. In juni vinden er in Amsterdam getuigenverhoren plaats over de vervanging van drie rechters in Haarlem. „Een grote zaak”, zegt de woordvoerder van Poot. Hij legt uit: „Een paar jaar geleden wint Poot een rechtszaak in de Chipsholzaak tegen Schiphol. Maar toen er over de schadevergoeding moest worden gesproken, werden de drie rechters vervangen en rolde er een magere schadevergoeding van € 16 miljoen uit.”

Dat was veel minder dan de minstens100 miljoen waarop de familie Poot had gerekend. De woordvoerder voorspelt vuurwerk. Poot procedeert door tot hij helemaal in het gelijk wordt gesteld. Ondertussen kent de zaak-Kalbfleisch alleen maar verliezers. Getuige XXX zit gebroken thuis en de carrière van de NMa-directeur is kapot, zonder dat er in een proces schuld is vastgesteld.

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter. Om die reden is hij per

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Rechter Hans Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Lees verder »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »