Kamervragen SP over zaken oud-rechters

De Telegraaf 3 mei 2011


DEN HAAG -  De SP heeft Kamervragen gesteld over onderzoeken naar mogelijke misdragingen van oud-rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch en het aanzien van de rechterlijke macht. De partij wil onder meer van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie weten wanneer de rijksrecherche-onderzoeken naar de oud-rechters zullen zijn afgerond.

Pieter Kalbfleisch
Pieter Kalbfleisch Foto: ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte vorige maand bekend NMa-topman Kalbfleisch te verdenken van meineed. De verdenking volgde op de getuigenis van een vrouwelijke griffier van de rechtbank in Den Haag. Kalbfleisch zou hebben gelogen tijdens een verhoor in een zaak van projectontwikkelaar Chipshol. Ook Westenberg wordt verdacht van meineed. Hij zou onder ede hebben gelogen over zijn handelswijze in een rechtszaak van Chipshol.

Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen, die de vragen stelde, wijst op de noodzaak de onderzoeken binnen een redelijke termijn af te ronden, gelet op het „grote belang van de zaak en de twijfel die gerezen is over de integriteit van (oud-)rechters”. Ze wil weten of de beschikbare sancties en mogelijkheden om rechters te laten ontslaan door de Hoge Raad, volgens de minister voldoende zijn.

Ook wil zij van de minister weten welke bescherming wordt geboden aan de griffier, de 'klokkenluider'. De vrouw liet tijdens haar verhoor als getuige weten te vrezen voor haar leven.

Alles is begonnen met een rechtszaak van Chipshol om grond rond Schiphol. Chipshol stelt door de uitspraak van Westenberg in de jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt, en vermoedt dat sprake is geweest van vriendjespolitiek. Chipshol wil een schadeprocedure starten tegen Westenberg en de Staat. In het kader hiervan werd een aantal (oud-) rechters als getuige gehoord voor de rechter-commissaris in Utrecht, onder wie Westenberg zelf en Kalbfleisch.

Kalbfleisch, die destijds ook rechter was, zou Westenberg hebben gevraagd een zaak van vrienden van hem te doen. Deze vrienden, de broers Van Andel, waren de tegenpartij van Chipshol. Tijdens zijn verhoor als getuige ontkende Kalbfleisch ooit met Westenberg over de zaak gesproken te hebben. Volgens de griffier heeft hij tegen haar destijds echter wat anders gezegd.

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »