Rechtbankpresident ontkent bedreiging door Kalbfleisch

De Telegraaf 4 mei 2011

Uit veiligheids en privacy overwegingen is de naam van de getuige-tipgever fictief (XXX) weergegeven.

door Harry van Gelder

AMSTERDAM, woensdag

Oud-president Hans Hofhuis van de Haagse rechtbank heeft nooit gezegd dat hij bang was dat NMa-directeur Pieter Kalbfleisch en voormalig rechter Hans Westenberg geweld zouden gebruiken tegen de kroongetuige in de zaak tegen Kalbfleisch.

Volgens de getuige, griffier XXX, zei Hofhuis dat als zij onder de tram kwam, hij wel zou weten uit welke hoek dat zou komen.

Hofhuis ontkent met klem iets in die richting te hebben gezegd. In een brief aan de advocaat van Kalbfleisch laat hij weten dat de vrouw hem vertelde dat zij vreesde dat haar in fysieke zin iets zou overkomen. Zij durfde de straat niet meer op en de deur niet meer te openen. „Ik deelde deze angst niet en heb haar dit ook gezegd. Maar ze was niet gerustgesteld. Om haar gerust te stellen heb ik gezegd dat als haar iets zou overkomen, ik het verhaal kende.”

Verbazing

Hofhuis maakt duidelijk dat hijzelf helemaal niet geloofde in geweld uit de richting van Kalbfleisch en Westenberg. „Ik heb vanzelfsprekend met verbazing vastgesteld dat de aangehaalde woorden de indruk zouden kunnen wekken dat ik zou vrezen dat Kalbfleisch of Westenberg zich aan enige vorm van gewelddadigheid zou kunnen schuldig maken. Een dergelijke vrees had ik niet en heb ik ook nooit gehad.”

De griffier, een oude geliefde van Kalbfleisch, getuigde onder ede dat Kalbfleisch als vicepresident van de Haagse rechtbank de rechtsgang in de Chipsholzaak heeft beïnvloed ten behoeve van zijn vrienden, de gebroeders Van Andel. De Chipsholzaak draait al bijna 25 jaar om een grondtransactie bij luchthaven Schiphol.

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »