Maurice de Hond: wat vindt Nederland van de Chipshol-zaak?

Schipholwanbeleid.nl 10 mei 2011


Rondom Chipshol van de familie Poot wordt 17 jaar een strijd gevoerd. Het betreft grond rondom Schiphol, waar ontwikkelingsplannen voor zijn. Er is een serie rechterlijke uitspraken geweest, waarvan de familie Poot aangeeft dat daar een sterke lucht van partijdigheid aan vastzat. In hun strijd hebben zij diverse advertenties geplaatst. Rondom rechter Westenberg is in 2009 vastgesteld dat hij gedragingen heeft getoond die niet bij een rechter passen. En de afgelopen weken is oud-rechter Kalbfleisch in opspraak gekomen. Daarover is veel publiciteit ontstaan en diverse onderzoeken van het OM ingesteld. Wat vindt Nederland van die ontwikkelingen? Maurice de Hond deed onderzoek. Daaruit blijkt dat slechts 15% van de Nederlanders niét gelooft dat Chipshol bewust is tegengewerkt door rechters opkwamen voor de belangen van zakenvrienden en Schiphol (50% zegt ja, 35% weet het niet of kan de vraag niet beantwoorden).

 Onderzoek Maurice de Hond naar Chipshol-zaak 

Rechter Westenberg, naar wie een onderzoek is ingesteld wegens meineed en valsheid in geschrifte, is met vervroegd pensioen gestuurd. 80% van de ondervraagden is van mening dat een rechter die meineed gepleegd heeft en valsheid in geschrifte gevangenisstraf hoort te krijgen. Slechts 4% vindt van niet. Tegelijkertijd verwacht 49% van de ondervraagden dat men er achter de schermen alles aan zal doen om de waarheid niet boven water te krijgen. Slechts 25% denkt dat men dat niét zal proberen. Bovendien vindt 68% van de ondervraagden het volledig ongepast dat de verdediging van rechter Westenberg betaald wordt door de Raad voor de Rechtspraak, dus door de belastingbetaler.

Ook NMa-topman Kalbfleisch, eveneens oud-rechter en in die functie betrokken bij de Chipshol-zaak, is beschuldigd van vriendjespolitiek en het aanstellen van Rechter Westenberg bij een zaak van Chipshol. Een vrouwelijke griffier heeft bij de rechter verklaard dat dit het geval was, maar Mr. Kalbfleisch had in december onder ede verklaard dat dit nonsens was. Inmiddels is er een rijksrecherche onderzoek hiernaar ingesteld en is Mr. Kalbfleisch (tijdelijk) op non-actief als voorzitter van de NMa. 48% van de ondervraagden denkt dat Kalbfleisch meineed heeft gepleegd. Slechts 5% denkt dat hij dit niét gedaan heeft (47% weet niet/geen antwoord).

In het onderzoek van de rijksrecherche heeft slechts 41% van de bevolking vertrouwen. 34% heeft dat niét. De griffier die de zaak aanhangig heeft gemaakt zou maximaal gesteund dienen te worden door de Nederlandse overheid, omdat ze een belangrijke misstand openbaar heeft gemaakt: dat vindt 79% van de ondervraagden. Slechts 3% vindt dat deze vrouw haar mond had moeten houden.

62% van de ondervraagden zou zelf ook zijn mond open doen als men iets heel belangrijks zou weten. 61% is ervan overtuigd dat klokkenluiders slecht worden behandeld, om het klokkenluiden in de toekomst te ontmoedigen.

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »