Persbericht: Klacht Chipshol bij NMa ocer Schiphol

Schipholwanbeleid.nl 13 mei 2011


P E R S B E R I C H T

Klacht Chipshol  bij NMa over  Schiphol

Schiphol-Rijk, 13 mei 2011 – Gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft bij de NMa een klacht ingediend tegen Schiphol.  Het staatsbedrijf maakt zich volgens Chipshol bij de ontwikkeling van vastgoed al jaren schuldig aan machtsmisbruik.  Regelgeving inzake o.a. vliegveiligheid wordt misbruikt om Chipshol en andere particuliere partijen uit de markt te houden. In 2009 kwam de onafhankelijke overheidscommissie Vriesman tot een soortgelijke constatering. Toch deed de NMa niets. Chipshol wil weten waarom de NMa niet ingreep.  

De Chipshol-zaak kwam recent in een stroomversnelling door het terugtreden van NMa-topman Kalbfleisch. Hij zou onder ede hebben gelogen over zijn rol als oud rechter in deze zaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van meineed. Chipshol wil nu weten waarom de NMa tijdens het voorzitterschap van Kalbfleisch nooit enige serieuze interesse toonde in machtsmisbruik door Schiphol.

Toen de commissie Vriesman stelde dat in de Schiphol-zone het ‘level playing field’ met particuliere ontwikkelaars wordt bedreigd, zweeg de NMa.  De commissie merkte op dat Schiphol door directe lijnen naar ‘Den Haag’ en samenwerking met andere overheden informatie krijgt die particuliere ontwikkelaars niet hebben. Verder meende de commissie Vriesman dat de kans bestaat dat Schiphol bij het toepassen van vestigingscriteria voor Schiphol-gebonden bedrijvigheid het eigen commerciële belang te zwaar laat meewegen.      

Chipshol wordt als grootste private ontwikkelaar stelselmatig buiten de door Schiphol afgeschermde markt gehouden. Zo oefende de luchthaven druk uit op de gemeente Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland om projecten van Chipshol te verhinderen. Ook regelde Schiphol in 2003 bij minister Schultz van Haegen (Verkeer & Waterstaat) een juridisch onterecht gebleken bouwverbod voor een Chipshol-locatie. Bovendien wordt Chipshol lamgelegd door jarenlange reserveringen voor een tweede Kaagbaan.   

Chipshol-directeur Peter Poot: “Wij zijn niet de enigen die zich verbazen over de passiviteit van de NMa. Het uitschakelen van Chipshol heeft er toe geleid dat Schiphol de markt domineert en bedrijven die zich in de Schiphol-zone willen vestigen een keuze ontneemt. In andere sectoren zoals de garnalenvisserij en zorg is de toezichthouder zeer alert en wordt er hard opgetreden. Maar het staatsbedrijf  Schiphol bleef altijd buiten schot. “

NOOT VOOR DE REDACTIE

De  klacht en bijlagen zijn te vinden op www.schipholwanbeleid.nl. Voor aanvullende informatie kan worden gebeld met mr. C.A.W. Poot van Chipshol, telefoon 06-43203652.

Het rapport Vriesman is te vinden op http://www.commissierol.nl.

De Chipshol-zaak is op Twitter te volgen via @schipholgate

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »