Rechter verhoort getuigen in zaak Chipshol 

De Rechtspraak 17 mei 2011

Amsterdam  , 17-5-2011 

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 17 mei 2011 het door Chipshol verzochte voorlopig getuigenverhoor toegewezen. Het hof (formeel: raadsheercommissaris) hoort eind juni een aantal getuigen in de zaak Chipshol.

Voorlopig getuigenverhoor

Een voorlopig getuigenverhoor is een getuigenverhoor in een civiele procedure. Een partij die wil inschatten of zij in een eventuele bodemprocedure iets kan bewijzen of wil voorkomen dat bewijs verloren gaat, kan de rechter verzoeken om getuigen te horen op een openbare zitting. Er is in deze procedure geen sprake van een eiser of gedaagde en de rechter geeft geen beslissing over de vraag wie er gelijk heeft in de bodemprocedure. (De bodemprocedure is de inhoudelijke rechtszaak, waarin partijen met al hun argumenten strijden om de vraag wie er gelijk heeft.)


Onrechtmatige beïnvloeding procedure

Chipshol wenst opheldering omtrent de vervanging van de rechters die belast waren met de behandeling van de zaken tegen de Luchthaven Schiphol N.V. (en tegen de Luchtverkeersleiding Nederland). Zij vermoedt, mede gelet op de tegenwerking die zij naar haar stelling van andere (semi)overheidsorganen heeft ondervonden, dat de vervanging te maken heeft met de wijze waarop de vervangen rechters de zaken behandelden. Volgens Chipshol is aldus sprake geweest van onrechtmatige beïnvloeding van de procedure door het gerechtsbestuur van de rechtbank Haarlem.

De achtergrond

De rechtbank Den Haag heeft op 16 juli 2007 (LJN BA9669) het verzoek van Chipshol om een voorlopig getuigenverhoor te mogen houden afgewezen.
In hoger beroep is het hof Den Haag op 8 mei 2008 (LJN BD2212) tot dezelfde beslissing gekomen.
De Hoge Raad heeft op 19 maart 2010 (LJN BK8146) de uitspraak van het hof Den Haag vernietigd. De door Chipshol gestelde gang van zaken zou, als deze zou komen vast te staan, een ernstige schending betekenen van het recht van Chipshol op een eerlijk proces. In een procedure tegen de Staat zou Chipshol in elk geval, als genoegdoening voor deze schending, een verklaring voor recht kunnen vorderen dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld. Het hof heeft dan ook ten onrechte het verzoek afgewezen met het argument dat de eventueel in te stellen vordering niet toewijsbaar is en dat Chipshol om die reden geen belang bij haar verzoek heeft.
De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het gerechtshof Amsterdam, dat opnieuw over het verzoek moest oordelen.

De beslissing van het hof

Het hof heeft vandaag het verzoek van Chipshol om een voorlopig getuigenverhoor te mogen houden toegewezen. Vier rechters zullen door de raadsheercommissaris als getuigen worden gehoord op 29 en 30 juni.

Uitspraken:BQ4794

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »