Reactie Henk Don: "NMa onderzoekt Chipsholklacht"

NMa 17 mei 2011

Henk Don, waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur: “De NMa heeft een klacht van Chipshol over de vastgoedactiviteiten van de luchthaven Schiphol afgelopen vrijdag 13 mei ontvangen; die bekijken we nu aan de hand van onze vaste klachtenprocedure. We kunnen op dit moment nog geen inschatting maken hoeveel tijd we daarvoor nodig hebben. De uitkomst van deze procedure zullen we altijd motiveren.”
Achtergrondinformatie
De NMa heeft in 2010 op verzoek van het ministerie van I&M een onderzoek naar de economische machtspositie van Schiphol uitgevoerd. Dit onderzoek was nodig omdat de regulering uit de Wet Luchtvaart momenteel geëvalueerd wordt. Kernvraag van het ministerie is of het wenselijk is om de regulering te continueren. De huidige regulering is gericht op de luchtvaartactiviteiten van Schiphol, zodat het onderzoek naar de economische machtspositie van Schiphol in principe daarop gericht was, en niet op de onroerend-goedactiviteiten van de luchthaven. Toch heeft de NMa onderzocht of in het onderzoek naar de economische machtspositie van Schiphol ook de niet-luchtvaartactiviteiten meegenomen moesten worden. De NMa heeft echter geconcludeerd dat dit niet nodig was.

NMa-reactie
Henk Don: “De NMa zag in 2010 geen reden om voor de onroerend-goedactiviteiten een economische machtspositie van Schiphol te vermoeden omdat de geografische dimensie van de markt voor projectontwikkeling ten minste nationaal is. Ook voor de vastgoedactiviteiten waren er alternatieven in de omliggende regio, denk bijvoorbeeld aan Hoofddorp, Badhoevedorp en de Zuidas van Amsterdam.
Aangezien sprake is van een bredere geografische markt, was er toen geen aanleiding om voor de onroerend-goedactiviteiten een economische machtspositie van Schiphol te vermoeden. Om deze reden is destijds besloten geen uitgebreid onderzoek te doen naar de aanwezigheid van een mogelijke economische machtspositie van Schiphol ten aanzien van onroerend goed. Nu er een specifieke klacht is ingediend, zal de NMa die volgens de vaste procedure onderzoeken”.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de persvoorlichters van de NMa: Barbara van der Rest-Roest op 070-3303362 of 06-22793063 (buiten kantooruren) of Pauline Gras (070) 3305068 of 06 54715245 (buiten kantooruren). Daarnaast zijn zij te bereiken per email op pers@nmanet.nl.

Hebt u een vraag als ondernemer? Neem dan contact op met de NMa Informatie- en Tiplijn op 0800-0231 885 of mail naar info@nmanet.nl
Hebt u een vraag als consument? Neem dan contact op met ConsuWijzer op 088-0707070 of kijk op www.consuwijzer.nl

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »