Rechters deze week gehoord over Chipshol-zaak

Rechters deze week gehoord over Chipshol-zaak

27-06-2011 | Laatst gewijzigd: 27-06-2011

Vastgoedmarkt, 27 juni 2011 Origineel

Vier rechters worden komende woensdag en donderdag (29 en 30 juni) als getuige gehoord over de vervanging van drie Haarlemse rechters in een procedure van projectontwikkelaar Chipshol tegen luchthaven Schiphol.

Chipshol meent dat deze wissel voor het bedrijf nadelig heeft uitgepakt. De zaak draait om een conflict over de bebouwing van het Groenenbergterrein in de omgeving van de luchthaven. Chipshol wilde bedrijfspanden en kantoorgebouwen op dit terrein neerzetten. Schiphol vreesde voor de vliegveiligheid als de plannen zouden doorgaan. De luchthaven vroeg de toenmalige staatssecretaris van Verkeer de bouwmogelijkheden te beperken, waarna deze een bouwverbod oplegde.

Chipshol vorderde hierop bij de rechtbank een schadeloosstelling van 97,2 miljoen euro. Drie Haarlemse rechters veroordeelden Schiphol in 2005 tot het betalen van een schadevergoeding aan Chipshol. Vlak voordat zij in 2007 de hoogte van deze vergoeding zouden bepalen, werden deze rechters vervangen. In 2008 stelden de nieuwe rechters de schadevergoeding vast op 16 miljoen euro.

Die uitspraak was een tegenvaller voor Chipshol. Het bedrijf wil nu weten wat zich achter de schermen heeft afgespeeld bij de rechtbank in Haarlem. Eén van de getuigen die komende week aan de tand wordt gevoeld is de huidige president van de Haagse rechtbank, Frits Bakker. Deze was destijds president van de rechtbank in Haarlem en heeft volgens Chipshol nooit een aanvaardbare verklaring gegeven voor de wissel. Het bedrijf gelooft niet dat het ‘een gangbare roulatie’ betrof, zoals Bakker zou hebben gezegd. Ook rechter Nol Monster, die tot het vervangen rechterstrio behoorde, zijn opvolger Douwe Ruitinga en sectorvoorzitter M. Smit worden gehoord.

Eerder dit jaar en eind vorig jaar werden al enkele (voormalige) rechters gehoord over een zaak van Chipshol om grondposities rond Schiphol. Deze zaak werd behandeld door voormalig rechter Hans Westenberg. De projectontwikkelaar stelt door een uitspraak van Westenberg in de jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt.

Westenberg is inmiddels met vervroegd pensioen. Een andere voormalige rechter, NMa-topman Pieter Kalbfleisch, ging in april naar aanleiding van deze zaak voor onbepaalde tijd met verlof.

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »