Waarom beschermt Opstelten liegende rechter W. uit alle macht?

Schipholwanbeleid.nl 20 juli 2011

Advertentie, geplaatst in Haarlems Dagblad van 20-07-2011

Wie houdt de liegende rechter Westenberg de hand boven het hoofd? Al jarenlang! Oktober 2009 diende ik tegen deze voortijdig afgetreden rechter een strafklacht in wegens meineed en valsheid in geschrifte. Eerst 4 maanden later bezochten 2 rechercheurs van de Rijksrecherche mij op het kantoor van Chipshol. Hun eerste vraag was: “Wat is uw belang om Westenberg aan te klagen?” Mijn antwoord: “Welk belang heeft de Staat om deze liegende rechter niet te vervolgen wegens meineed? Het was immers de Staat in casu het Hof Amsterdam dat Westenberg bij arrest van 10 juni 2009 veroordeeld heeft wegens “liegen onder ede”. Echter uw officier van Justitie heeft aan mijn aanklacht toegevoegd “belangenverstrengeling”. Daartegen heb ik groot bezwaar omdat deze overbodige en onwenselijke toevoeging tot jaren vertraging zal leiden. Is dat de bedoeling? Zorgt u er eerst maar voor dat mijn aanklacht snel afgewerkt wordt. Alles staat op papier. De aanklacht is heel eenvoudig. Waarom bent u daarmee nog niet gereed? Er zijn al 4 maanden verlopen.”

 Waarom beschermt Opstelten liegende rechter W. uit alle macht? 

Geen 4, maar binnenkort nota bene 24 maanden later is het O.M. nog steeds niet gereed met mijn eenvoudige aanklacht, uiteraard voortreffelijk gedocumenteerd. Zelfs is over de voortgang (?) niets bekendgemaakt. Weet Westenberg teveel over misstanden bij de Haagse rechtbank? En over de Raad voor de Rechtspraak die al zijn torenhoge advocatenkosten betaald heeft, gefactureerd door mr. Boukema, de landsadvocaat die ook de advocaat was van Kalbfleisch. Heel opmerkelijk is Boukema inmiddels gepromoveerd tot Raadsheer in Amsterdam.

NB. De landsadvocaat bezet steeds meer sleutelposities bij gerechtshoven en Hoge Raad!

De Raad voor de Rechtspraak doet wel huilerig zo niet schijnheilig over de dankzij Chipshol gepubliceerde misstand dat Westenberg als rechter bijkluste o.a. voor zijn amice Kalbfleisch “met groeten van huis tot huis” op kosten van de NMa dus van de belastingbetaler, tevens ten nadele van een collega-rechter bij de Haagse rechtbank. Westenberg moest nl. diens vonnis, voor NMa nadelig, beoordelen c.q. veroordelen. De Raad voor de Rechtspraak had tenminste na haar scherpe kritiek op de bijklussende Westenberg als consequentie zijn ten onrechte vergoede advocatenkosten van € 160.000 moeten terugvorderen plus de wettelijke rente. Delicaat is overigens dat de voormalige voorzitter van de Raad tevens voormalig president van de Haagse rechtbank mr. A.H. van Delden zich tegen deze onterechte vergoeding wel verzet heeft. De huidige voorzitter, voormalig president van de Rotterdamse rechtbank mr. F.W.H. van den Emster daarentegen blijft tot op heden de torenhoge advocatenkosten betalen. En alsof dit niet al schandelijk genoeg is, heeft de Raad inmiddels Westenberg voorzien van de advocaat van H.M. de Koningin, mr. A. Croiset van Uchelen. Deze zegt dat rechter Westenberg niet gelogen heeft, niet gebeld zou hebben met advocaten van de tegenstander van Chipshol. Gewetensbezwaren tellen daarbij niet voor topadvocaten? Hun hoge honorarium is veel belangrijker! Wie betaalt deze peperdure advocaat? De Raad voor de Rechtspraak!

NB. Is het eveneens geen schande dat de aanvaller, Westenberg die 2 keer verloren heeft, zelfs in hoger beroep, bij zijn ontslag gehonoreerd is met een extra premie van € 75.000 (voor bewezen diensten?). Daarentegen moeten zijn slachtoffers, de arme journalist Kat en advocaat Smit, die de procedures gewonnen hebben, zelf hun hoge advocatenkosten betalen. En ook, even erg, wordt de eveneens foute en ontslagen CEO Kalbfleisch door de NMa doorbetaald tijdens zijn gedwongen verlof. Daarentegen wordt een arme, dappere vrouwelijke griffier, die gelijk heeft, gestraft en verplicht haar torenhoge advocatenkosten zelf op te hoesten. Er is dus sprake van dubbele discriminatie. Waar blijven de feministen om daartegen te protesteren? Zij is niet alleen slachtoffer van Kalbfleisch, maar eerder ook van Westenberg, met wie zij eveneens in bed gelegen heeft als we de suggestie van pr-officer Sparrow van Kalbfleisch geloven mogen.

Is Westenberg ook de dupe van een andere foute Haagse rechter net als Chipshol? In zijn beginperiode werkte hij nl. onder rechter Stolk, net als rechter Rueb inmiddels bekend als pedofiele rechter. Stolk was zo’n foute rechter dat hij zijn liefje Koos H. ongestraft als moordenaar zijn gang liet gaan. Stolk, een op het oog keurige rechter heeft Koos H. echter niet veroordeeld, integendeel hem in de gelegenheid gesteld nieuwe moorden te plegen, daadwerkelijk uitgevoerd. Deze pedofiele moordenaar maakte daardoor nog meer slachtoffers, zoals het Wassenaarse meisje Edith Post, in de duinen verkracht en dood teruggevonden. Waarom is de rol van Stolk zolang onbekend gebleven? Wist de liegende rechter Westenberg daar niets van? Zelfs als Westenberg daarvan aanvankelijk niets geweten heeft, wat was dan de uitwerking op hem toen dit later wel bekend werd? Afschuw? Of, dacht hij, als dit toegestaan wordt, mag ik ook foute vonnissen vellen? Een rechter kan immers niets gebeuren! Stolk werd door de leiding nooit aangepakt (waarom niet?) en kreeg zelfs een uitbundig afscheidsdiner, waar Westenberg vergezeld van zijn griffier aanwezig was. Helaas voor Westenberg en Kalbfleisch is hun zo’n eervolle afscheidsreceptie niet vergund. Dankzij Chipshol!!!

Uiteraard is het door de top van de Haagse rechtbank toelaten, ja zelfs stimuleren van moorden supercrimineel, maar het liegen onder ede, het samenspannen met een collega als Kalbfleisch ten gunste van zakenrelaties als Van Andel en Joel Wyler, gesteund door Cees van Luijk, indertijd CEO van Coopers & Lybrand en professor Eisma van De Brauw, ten koste van Chipshol, dat is toch ook crimineel? Mijn gebiedsontwikkelings- en beleggingsmaatschappij is daardoor gedurende 17 jaar van haar binnenkort 25-jarig bestaan lamgelegd, haar dominante strategische grondpositie van 600 ha. is teruggebracht tot 150 ha. en mijn zoon en ik waren 5 jaar verbannen uit ons eigen bedrijf. Desondanks wordt Westenberg door het O.M. nog steeds niet aangepakt, maar vindt er stelselmatig ongeoorloofde, inmiddels bijna 2 jaar, vertraging plaats. In veel brieven over mijn advertenties en boeken stellen schrijvers dat degenen die verkeerd zijn waartegen niet opgetreden wordt, teveel weten over anderen. Niemand minder dan de ombudsman Brenninkmeijer heeft zijn oordeel gegeven over het verval van onze rechtspraak in zijn artikel De instrumentele rechter in het Nederlands Juristenblad van 22 april jl.:
”De autoriteit van de rechter dreigt in de Chipshol-zaak in een vrije val terecht te komen.” stelt hij. Brenninkmeijer eindigt met een oproep: “Iedere rechter of bij de rechtspraak betrokkene die iets weet - ook al is het pijnlijk of belastend - zou nu moeten spreken.”

Hoeveel, beter hoe weinig rechters hebben zich inmiddels bij hem gemeld? Was Westenberg erbij? Dat durft hij niet, hij is een lafaard. Rechters van Nederland, neem een voorbeeld aan Italiaanse rechters als Borsselino en Falcone. Zij hebben hun vrouwen en kinderen ter wille van hun veiligheid laten opsluiten in kazernes. Hun kinderen konden niet met hun vriendjes gaan spelen. Hun vrouwen niet met hun vriendinnen gaan winkelen. Deze dappere rechters werden tenslotte opgeblazen. Maar andere dappere rechters lieten zich niet afschrikken. Zij gingen zelfs Berlusconi aanpakken, met succes, die recent werd veroordeeld om € 528 miljoen schadevergoeding te betalen wegens omkoping van een rechter. De Nederlandse rechters krijgen een steeds slechtere reputatie door Westenberg c.s. en door hun stilzwijgen krijgt de meerderheid van goede rechters het stigma van lafheid. De criminele rechter Westenberg weet te veel, vandaar zijn voorkeursbehandeling door de Raad voor de Rechtspraak en het O.M., waardoor hij niet uit de school zal klappen. Binnenkort zal Chipshol nog 3 rechters voor meineed aanklagen, waaronder de vroegere president van de Haarlemse, thans Haagse rechtbank. Uit de getuigenverhoren van de Haarlemse rechters op 29 en 30 juni is nl. gebleken dat deze rechters zich eveneens aan meineed bezondigd hebben. In Engeland is het Murdoch-schandaal in onderzoek bij het parlement en een hoofdredacteur gearresteerd in verband met afluisteren. In USA gaat de FBI journalisten verhoren. In Duitsland is Die Welt al vanaf 1998 bezig. Heine heeft gezegd: “Als de wereld vergaat, ga ik naar Nederland. Daar gebeurt alles later.”

Welke Nederlandse krant neemt nu het voortouw? Hoe dan ook, Chipshol laat het er niet bij zitten, hoewel niet ons beroep noch opdracht. Never surrender!

Wassenaar, 18 juli 2011
drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)


Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »