Voorzetting voorlopig getuigenverhoor Chipshol 

De Rechtspraak 25 augustus 2011


Amsterdam, 25-8-2011 

Het gerechtshof heeft het verzoek van Chipshol, nog meer getuigen te mogen horen, toegewezen. Het hof (formeel: raadsheercommissaris) hoort op 26, 27 en 28 september nog zeven getuigen in de zaak Chipshol.

Op maandag 26 september hoort het hof drie getuigen vanaf 09.30 uur. Op dinsdag 27 september starten twee verhoren vanaf 11.30 uur. Op woensdag 28 september staan ook twee verhoren gepland. Om 9.30 uur wordt gestart met het verhoor van mr. Demmink.

Eind juni zijn door de raadsheercommissaris al eerder vier getuigen gehoord in deze zaak.

Voorlopig getuigenverhoor
Een voorlopig getuigenverhoor is een getuigenverhoor in een civiele procedure. Een partij die wil inschatten of zij in een eventuele bodemprocedure iets kan bewijzen of wil voorkomen dat bewijs verloren gaat, kan de rechter verzoeken om getuigen te horen op een openbare zitting. Er is in deze procedure geen sprake van een eiser of gedaagde en de rechter geeft geen beslissing over de vraag wie er gelijk heeft in de bodemprocedure. (De bodemprocedure is de inhoudelijke rechtszaak, waarin partijen met al hun argumenten strijden om de vraag wie er gelijk heeft.)

Onrechtmatige beïnvloeding procedure
Chipshol wenst opheldering omtrent de vervanging van de rechters die belast waren met de behandeling van de zaken tegen de Luchthaven Schiphol N.V. (en tegen de Luchtverkeersleiding Nederland). Zij vermoedt, mede gelet op de tegenwerking die zij naar haar stelling van andere (semi)overheidsorganen heeft ondervonden, dat de vervanging te maken heeft met de wijze waarop de vervangen rechters de zaken behandelden. Volgens Chipshol is aldus sprake geweest van onrechtmatige beïnvloeding van de procedure door het gerechtsbestuur van de rechtbank Haarlem.

Informatie voor de pers
De verhoren worden gehouden in een van de zalen van het gerechtshof Amsterdam aan de Prinsengracht 436.
Media die de verhoren willen volgen, worden vriendelijk verzocht zich van te voren aan te melden bij de afdeling communicatie. Telefoonnummer: 020 541 3492.

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »