Doofpotten en hoofdpijndossiers kosten overheid miljoenen

rtl.nl, 31 oktober 2011


Infrastructuur en Milieu verklaart de relatief hoge kosten door te wijzen op het programma Spoedaanpak, dat geleid heeft tot een forse toename van het aantal weguitbreidingsbesluiten. Deze besluiten hebben tot allerlei procedures geleid, bijvoorbeeld omdat aannemers de vergunning aanvechten of belanghebbenden schadeclaims indienen.

Hogesnelheidslijn groot hoofdpijndossier

Een groot hoofdpijndossier bij Infrastructuur en Milieu blijkt de aanleg van de Hogesnelheidslijn Zuid. De landsadvocaat declareerde in dit dossier bijna 10 miljoen euro aan advieskosten. Een tweede en derde advocatenkantoor – Stibbe en Cameron McKenna – declareerden in hetzelfde dossier respectievelijk 5 ton en 3,4 miljoen euro, waardoor het totaal uitkomt op bijna 14 miljoen euro.

Ook goede zaken met andere ministeries

De landsadvocaat doet verder goede zaken met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en Binnenlandse Zaken. Deze waren de afgelopen 2,5 jaar achtereenvolgens 10,4 miljoen, 8,8 miljoen en 10,4 miljoen euro kwijt.

Chipshol kost Veiligheid en Justitie veel geld

Eén van de hoofdpijndossiers van het ministerie van Veiligheid en Justitie is ongetwijfeld dat van Chipshol. Wat de landsadvocaat in dit dossier al aan uren schreef, wil het ministerie echter niet zeggen. De kwestie is namelijk nog onder de rechter en uit de declaraties zou volgens het ministerie de processtrategie van de Staat kunnen worden afgeleid.

Ander ministerie maakt kosten Chipshol wel openbaar

Opmerkelijk is overigens dat een ander ministerie in dezelfde kwestie Chipshol wél de kosten van de landsadvocaat openbaar maakt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontving voor 457.879 euro aan rekeningen. Reden dat Infrastructuur en Milieu de kosten wel openbaar maakt, is dat het om een afgesloten periode gaat, namelijk die tussen 2004 en 2010. De landsadvocaat adviseerde en procedeerde toen voor het ministerie in verschillende zaken rond een bouwverbod dat Chipshol was opgelegd en dat het aanvocht.

JSF kost Economische Zaken veel geld

Eén van de hoofdpijndossiers van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is de Joint Strike Fighter. Hieraan werden in de periode 2002 tot en met de eerste helft van 2011 rekeningen ingediend die optellen tot 556.833,61 euro. De betrokkenheid van het ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie bij de ontwikkeling en aanschaf van een nieuw gevechtsvliegtuig wordt veroorzaakt door de zogenoemde compensatieorders. Als voorwaarde aan deelname aan de JSF stelde Nederland de eis dat het Nederlandse bedrijfsleven zou profiteren, als toeleverancier aan de bouwer van de JSF. Bij de benodigde contracten hiervoor adviseerde de landsadvocaat.

Binnenlandse Zaken is veel kwijt aan Affaire-Oltmans

Bij Binnenlandse Zaken gingen veel rekeningen van de landsadvocaat over Willem Oltmans. De eerste facturen, die zien op arbitrage, dateren uit 1983 en worden geboekt onder zaaksnummer 45578. Door de jaren heen wordt – tot en met 2002 – voor in totaal 411.065 euro aan rekeningen gestuurd. Twee jaar later komt Oltmans te overlijden.

HSL is de duurste onderzochte zaak

Bij Infrastructuur en Milieu gaan heel veel rekeningen van de landsadvocaat over de Hogesnelheidslijn-Zuid. Met bijna 14 miljoen euro aan ingediende facturen is de HSL van de door RTL Nieuws onderzochte hoofdpijndossiers en doofpotten de duurste. Het ministerie verklaart dit door te wijzen op de zeer talrijke procedures die het gevolg waren van de grote omvang van het project en het feit dat de eigen juristen van het ministerie niet over de mogelijkheden en kennis beschikten om al deze procedures af te handelen.

Ministerie van  2009  2010  2011   
Algemene Zaken   130.988   184.172   22.183     
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties   4.600.000   3.800.000   2.000.000     
Buitenlandse Zaken   200.000   300.000   100.000     
Defensie   1.600.000   1.700.000   500.000     
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie    3.600.000    3.900.000    1.300.000     
Financiën   2.400.000   2.400.000   1.000.000     
Infrastructuur en Milieu   8.000.000   7.100.000   2.900.000     
Onderwijs, Cultuur en Welzijn   600.000   600.000   300.000     
Sociale Zaken en Werkgelegenheid   100.000   200.000   200.000     
Veiligheid en Justitie   4.100.000   4.000.000   2.300.000     
Volksgezondheid, Welzijn en Sport   2.000.000   800.000   500.000     
             
Totaal   27.330.988   24.984.172   11.122.183     
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »